Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Zwrotnica sygnałów dosyłowych i zwrotnych


ZSDZ-2

PRZEZNACZENIE
Zwrotnica ZSDZ-2 służy do wydzielenia (rozdzielenia) z wspólnego toru transmisyjnego dostarczanych do abonenta sygnałów danych i sygnałów RTV a jednocześnie wprowadzenia do tego toru sygnałów danych, które mają być transmitowane zwrotnie. Zwrotnica przeznaczona jest do instalowania w mieszkaniu abonenta w miejscu, w którym kończy się linia abonencka. Wybór tego miejsca w danym mieszkaniu zależeć powinien od miejsc umieszczenia poszczególnych urządzeń abonenckich (odbiornika TV, radioodbiornika, modemu). Zwrotnica może być także wykorzystywana do sumowania sygnałów danych i sygnałów RTV, np. w stacji czołowej.

CHARAKTERYSTYKA
Zwrotnica ZSDZ-2 jest specyficznym urządzeniem biernym służącym w dwukierunkowych systemach telewizji kablowej, do rozdzielania (lub sumowania) sygnałów RTV i sygnałów danych transmitowanych dwukierunkowo. Charakterystyczną cechą zwrotnicy jest to, że tłumienie toru danych zwrotnicy jest zróżnicowane dla poszczególnych kierunków transmisji sygnałów danych tj. kierunku dosyłowego (85 - 862 MHz) i kierunku zwrotnego (5 - 65 MHz).
Dzięki zastosowaniu w zwrotnicy elementu transformującego o właściwościach kierunkowych zapewniona jest bardzo dobra separacja pomiędzy przyłączem dla odbiorników RTV a przyłączem dla modemu abonenckiego. Nie jest więc możliwe powstawanie wzajemnych pasożytniczych oddziaływań sygnałów danych o dużych poziomach ( pochodzących z modemu abonenckiego ) na sygnały RTV.
Rozbudowany układ filtrów zwrotnicy zapobiega zjawisku przemagnesowywania sygnałami danych z modemu, rdzenia elementu transformującego, co przy innych rozwiązaniach prowadziłoby do powstania niedopuszczalnych zniekształceń zarówno sygnałów danych jak i sygnałów RTV.

DANE TECHNICZNE

Parametr Tor sygnałów
dosyłowych zwrotnych
(Danych)
RTV Danych
Pasmo przepustowe MHz 85 ÷ 862 85 ÷ 862 5 - 65
Tłumienność wtrąceniowa dB 1,7 ± 0,3 8,4 ± 0,6 1,0 (max)
Tłumienność odbicia, min, dB
 -  na przyłączu wspólnym (RTV, Dane)
 -  na przyłączu odb. RTV
 -  na przyłączu MODEM

16

18
-

16

-
20

20

-
20
Tłumienność przenikowa pomiędzy przyłączem odb. RTV a przyłączem MODEM w pasmach częstotliwości dla sygnałów dosyłowych i zwrotnych (odpowiednio) min, dB 21 50
Impedancja znamionowa Ω 75
Przyłącza F


1 1 1 1 1 1