Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

ZASILACZE MAGISTRALNE TYPU PSA


Zasilacz z automatyką PSA-04
Zasilacz z automatyką PSA-10

PRZEZNACZENIE

Zasilacze typu PSA przeznaczone są do zasilania urządzeń instalowanych w sieciach kablowych. Mogą pracować pojedynczo lub parami, w tani i skuteczny sposób zwiększając niezawodność układów zasilania sieci HFC.
Automatycznie, bez konieczności wymiany bezpieczników, podejmują działanie po ustąpieniu awarii, przeciążenia lub zwarcia, zaistniałego w czasie działania magistrali.

CHARAKTERYSTYKA

Zasilacze typu PSA należą do podstawowych urządzeń zasilających aktywne elementy, składające się na strukturę sieci kablowej HFC. Układy nie umożliwiają podtrzymywania napięcia przy awarii sieci energetycznej (ang. "non-standby power supplies").
Zasilacze typu PSA są rozwinięciem podstawowej serii zasilaczy z rodziny PSU, w oparciu o które są zbudowane. Zachowując bez zmian sprawdzoną konstrukcję bazową, główny nacisk położono na skuteczną i komfortową pracę układu kontroli napięcia linii i obwodów zabezpieczenia przeciwzwarciowego. W tym celu zastosowano specjalizowany sterownik typu US-03.
Układ US-03, skonstruowany w oparciu o inteligentny układ mikroprocesorowy, zabezpiecza obwód zasilający przed chwilowym, lub stałym, stanem przeciążenia prądowego. Osiągnięta szybkość działania pozwala na zastosowanie, w celu zwiększenia niezawodności systemu zasilania, dodatkowego zasilacza PSA podłączonego w innym miejscu linii magistralnej. Po krótkim okresie stabilizowania się nowych warunków pracy, jeden z zasilaczy przechodzi w stan czuwania (gotowości) , drugi podejmuje funkcję zasilania sieci.
Praca sterownika US-03 jest niezależna od stanu pracy zasilacza magistralnego. Również dokonywany przez użytkownika wybór napięcia wyjściowego w zakresie od 48 do 67 V nie wpływa na pracę układu. Obwody układu automatyki odseparowane są od sieci kablowej galwanicznie, co uniemożliwia przedostawanie się zakłóceń z układu do linii.
Poprzez wykorzystanie wbudowanego układu kontroli parametrów pracy zasilacza w prosty sposób można zrealizować podwójne, nadmiarowe zasilanie urządzeń w sieci kablowej.
Obserwacje i zebrane doświadczenia eksploatacyjne dowodzą, że przy zastosowaniu podwójnych zasilaczy pracujących w miarę możności w obszarze różnych podstacji, bądź rozdzielni NN w prosty i niezwykle tani sposób można polepszyć niezawodność systemu zasilania magistrali przy minimalnych kosztach inwestycji. Poprawia to w zasadniczy sposób walory eksploatacyjne sieci HFC.
Uwaga:
Do pełnego zabezpieczenia ciągłości odbioru telewizji kablowej w magistrali wymagany jest komplet złożony z dwóch zasilaczy typ PSA, współpracujących ze sobą.
Istnieje możliwość samodzielnego uzupełnienia eksploatowanych obecnie zasilaczy typu PSU-04 i PSU-10 w układ sterownika US-03. Oferowane sterowniki mogą być również wbudowywane do zasilaczy typu ZM-60U i ZM-60/10 produkcji MIAP.

DANE TECHNICZNE

Pasmo pracy zwrotnicy prądowej 5 - 900 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w paśmie przenoszenia < 1 dB
Nierównomierność charakterystyki przenoszenia ±0,6 dB
Tłumienie odbić na wejściu w paśmie 5 - 65 MHz > 18 dB
Tłumienie odbić na wejściu w paśmie 85 - 900 MHz > 18 -1 dB / oktawę
Poziom zniekształceń nieliniowych > 65 dB @ 10 A
Wejściowe napięcie zasilające (AC, 50 Hz) 230 V
Wyjściowe napięcie zasilające - przełączalne (AC, 50 Hz) 48 / 60 / 67 V
Maksymalna moc oddawana do linii 200 / 600 W
Maksymalny wyjściowy prąd zasilania linii 10 A
Standard gniazd połączeniowych PG11 / 5/8''

SCHEMAT BLOKOWY1 1 1 1 1 1