Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Rozgałęźniki


PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

PRZEZNACZENIE
Rozgałęźniki przeznaczone są do pasywnego rozgałęzienia lub sumowania sygnałów w.cz.z zakresu 5 ÷ 862 MHz w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych.
Mogą znaleźć także szereg zastosowań w innych miejscach systemów telewizji kablowej i sieciach AIZ na przykład : w stacjach czołowych, ośrodkach odbiorczych itp.

CHARAKTERYSTYKA
Układ elektryczny umieszczony jest w zamkniętej szczelnie elektromagnetycznej obudowie, której integralną częścią są przyłącza w postaci gniazd typu F. Z jednej strony obudowy znajduje się zacisk przelotowy służący do przyłączania przewodu uziemiającego.

DANE TECHNICZNE

Typ Liczba wyjść Znamionowe wartości tłumienia wtrąceniowego [dB] Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
PRS 0204F 2 4 50 x 50 x 17
PRS 0305F 3 5 79 x 51 x 17
PRS 0407F 4 7 79 x 51 x 17
PRS 0610F 6 10 100 x 54 x 26
PRS 0811F 8 11 100 x 54 x 26

zakres częstotliwości pracy 5 - 862 MHz
Parametr [dB] Typ
PRS 0204*, PRS 0204 F
(2-krotny)
PRS 0305 F
(3 - krotny)
PRS 0407 F
(4 - krotny)
PRS 0610 F
(6 - krotny)
PRS 0811 F
(8 - krotny)
Tłumienie wytrąceniowe 3.5 - 3.9 5.2 - 5.8 6.5 - 7.2 10.2 - 11.0 11.0 - 12.0
Tłumienie przenikowe min * 20/22/17 25/30/30 25/25/16 20/20/20 26/26/20
Tłumienie odbić **
 -  wejście min
 -  wyjście min
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/14.0
20.0/14.0
20.0/14.0
20.0/14.0
Obudowy C.B* A A D D

* wartości tłumienia przenikowego podane są odpowiednio dla częstotliwości:
5 - 47 MHz / 47 - 470 MHz / 470 - 862 MHz
** wartości tłumienia odbić podane są dla częstotliwości: 5 - 47 / 862 MHz

  1. tłumienie ekranowania >= 75 dB
  2. impedancja znamionowania 75 Ω
  3. rodzaj przyłączy gniazda F

ZASTOSOWANIE:

  1. w instalacjach wewnętrznych

TYPY OBUDÓW:1 1 1 1 1 1