Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Odgałęźniki


POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08

PRZEZNACZENIE
Odgałęźniki przeznaczone są do pasywnego odgałęziania lub sumowania sygnałów w.cz.z zakresu 5 ÷ 862 MHz w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych.
Mogą znaleźć także szereg zastosowań w innych miejscach systemów telewizji kablowej i sieciach AIZ na przykład : w stacjach czołowych, ośrodkach odbiorczych itp.

CHARAKTERYSTYKA
Układ elektryczny umieszczony jest w zamkniętej szczelnie elektromagnetycznej obudowie, której integralną częścią są przyłącza w postaci gniazd typu F. Z jednej strony obudowy znajduje się zacisk przelotowy służący do przyłączania przewodu uziemiającego.
Przy poszczególnych gniazdach wyjściowych podane są wartości tłumienia przyłączenia (sprzężenia) wyjść odgałęźnych tj. tłumienia pomiędzy wejściem a danym odgałęzieniem.

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie Liczba odgałęzień Znamionowe wartości tłumienności przyłączenia [dB] Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
POS 01** 1 6,0/8,5/10,0/12,5/16,0/18,0/20,0 50 x 50 x 17
POS 02 ** 2 8,5/12,5/16,0/20,0/24,0 79 x 51 x 17
POS 03 ** 3 12,5/16/20/24 79 x 51 x 17
POS 04 4 12,5/13,5/14,5/15,5 100 x 54 x 26
POS 05 5 12,5/12,5/12,5/14,0/14,0 100 x 40x 26
POS 06 6 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/17,5 100 x 54 x 26
POS 08 8 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/17,5/18,5/19,5 100 x 54 x 26

** tłumienie przyłączenia na wszystkich odgałęzieniach


JEDNOKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0106F POS 0108F POS 0110F POS 0112F POS 0116F POS 0118F POS 0120F
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 6 8,5 10 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.0-3.4 1.2-2.0 1.0-1.7 0.6-1.4 0.6-0.9 0.4-0.9 0.4-1.2
Tłumienie oddzielenia min 30/30/26 30/35/25 35/35/30 40/30/30 40/30/28 50/25/22 42/33/20
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
22/16/18
20/16/14
26/18/16
22/20/20
27/23/21
20/25/16
23/22/16
21/24/18
20/24/16
25/25/16
27/25/16
26/25/15
24/20/20
24/21/21
20/25/23
26/17/16
27/23/17
25/23/21
35/18/14
25/25/14
25/17/16
Obudowy C

DWUKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0208 POS 0212 POS 0216 POS 0220 POS 0224
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 8 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.6-3.0 1.4-1.7 1.4-1.5 0.8-0.9 0.9-1.5
Tłumienie oddzielenia min 30/30/27 30/39/39 44/35/32 39/42/40 38/36/36
Tłumienie przenikowe 40/42/37 40/47/48 50/46/40 60/47/46 60/50/47
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
20/22/24
25/20/15
26/20/18
22/19/18
21/19/18
20/21/15
22/22/16
21/21/20
30/18/16
22/20/18
17/27/21
23/21/20
22/20/20
24/22/19
32/23/21
Obudowy A

TRZYKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0312 POS 0316 POS 0320 POS 0324
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.5-3.5 2-2.5 1.8-2 1-1.5
Tłumienie oddzielenia min 30/30/24 30/26/24 30/28/26
Tłumienie przenikowe 40/35/30 40/35/30 40/35/30 40/35/30
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
20/20/18
21/18/20
15/16/16
22/25/20
24/21/18
24/20/20
30/20/18
20/26/21
20/16/15
21/20/18
21/18/18
20/20/15
Obudowy A

WIELOKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 04F
(4-krotny)
POS 05F
(5-krotny)
POS 06F
(6-krotny)
POS 08F
(8-krotny)
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 12.5/13.5 14.5/15.5 12.5/12.5/12.5 14/14 12.5/13.5/14.5 15.5/16.5/17.5 12.5/13.5/14.5/15.5 16.5/17.5/18.5/19.5
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 3-4 - 5-6 7-8
Tłumienie oddzielenia min 26/26/22 - 26/26/22 26/26/22
Tłumienie przenikowe 35/35/35 35/35/35 35/35/35 35/35/35
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
21/20/18
21/20/15
16/20/15
21/20/18
-
16/20/15
21/20/18
21/20/15
16/20/15
21/20/18
21/20/15
16/20/15
Obudowy D

Uwaga: Wartości tłumienia oddzielenia , tłumienia przenikowego i tłumienia odbić są podane odpowiednio dla częstotliwości 5-47 MHz/ 47-470 MHz/ 470-862 MHz

  1. tłumienie ekranowania >= 75 dB
  2. rodzaj przyłączy gniazda F

ZASTOSOWANIE:

  1. w instalacjach wewnętrznych

TYPY OBUDÓW:1 1 1 1 1 1