Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda do indywidualnych instalacji satelitarnych


GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P

PRZEZNACZENIE
Gniazda do indywidualnych instalacji są pośredniczącym elementem złącznym do łączenia linii przesyłowych dochodzących do mieszkania abonenta od anteny satelitarnej z odbiornikiem (tunerem) satelitarnym za pomocą odpowiednich sznurów (kabli) przesyłowych.
Gniazda stosowane są w instalacjach:
GIS-F1-1/NP.  - z jedną anteną stacjonarną
GIS-F1-2/Np.  - z jedną anteną stacjonarną z konwenterem dwuwejściowym lub z dwoma antenami stacjonarnymi
GIS-M6-F1/NP.  - z anteną obrotową dla przesyłania sygnału w.cz oraz napięć sterujących siłownikiem i impulsatorem.
Gniazda wykonane są w obudowach dostosowanych do montażu natynkowego, podtynkowego(w puszkach instalacyjnych) oraz w listwach montażowych. Przekazywanie sygnałów następuje
Za pośrednictwem osadzonego w obudowie gniazd złącz F. Przyłączenie przewodu (kabla) w.cz. prowadzącego od anteny satelitarnej dokonuje dokonuje się po wkręceniu złącza F z obudowy gniazda ,nakręceniu na jego krótsza część gwintową wtyku F uprzednio nałożonego na kabel antenowy, wciśnięciu złącza w obudowę gniazda i dokręceniu go do obudowy nakrętką na podkładce metalowej.

CHARAKTERYSTYKA
Obudowa gniazd wykonana jest z tworzywa ABS
Złącze typu F- dwustronne
Obudowa mikrozłącza RJ 12 wykonana jest z polisteru z włóknem szklanym - VO
Styki mikrozłącza wykonane są z fosforo-brązu złoconego
Zakres temperatury pracy -40°C do +55°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Parametry mikrozłącza RJ 12:

  1. rezystancja izolacji > 100MΩ przy 500 V DC
  2. rezystancja styku < 20Ω
  3. wytrzymałość napięciowa 1000 V DC, 50 Hz
  4. prąd obciążenia dla jednego styku 1,5 A(dla zwartych 1-2; 2-3; 3A).

SPOSÓB OZNACZANIA
Kolejne litery i cyfry oznaczenia podają:
GIS  - symbol określający nazwę gniazda
M/F  - typ złącza (M-mikrozłącze RJ 12 , F-złącze F)
6/1  - ilość styków złącza
1 lub 2  - ilość złączy w gnieździe
N/P  - mocowanie (N- natynkowe , P-podtynkowe)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
Schemat połączeń mikrozłącza RJ 12 (podłączenie do siłownika impulsatora).


1 1 1 1 1 1