Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazdo foniczno-wizyjne


GAV - 1

PRZEZNACZENIE
Gniazdo przeznaczone jest do stosowania w lokalnych sieciach budynkowych, służących do przesyłania sygnałów fonicznych i sygnałów wizyjnych (w paśmie podstawowym) i służy do przyłączania do tych sieci wszelkich urządzeń wytwarzających, wzmacniających i odbierających takie sygnały. Przyłączanymi urządzeniami mogą być np.:

  1. mikrofony, wzmacniacze akustyczne, tunery, wzmacniacze, magnetofony
  2. kamery telewizyjne, monitory telewizyjne, wzmacniacze wizyjne, magnetowidy itp.
Gniazdo może być również wykorzystywane w różnorodnych instalacjach sterowania, monitorowania, regulacji itp.

PRZYŁĄCZA GNIAZDA GAV-1
Gniazdo wyposażone jest w 6 przyłączy (6 gniazd) typu chinch:

  1. 2 dla torów wizyjnych
  2. 2 dla torów fonicznych kanału lewego
  3. 2 dla torów fonicznych kanału prawego
Przewody sieci przesyłowej przyłącza się do przyłączy gniazda poprzez lutowanie. Jako przewody sieci przesyłowej można wykorzystać:
  1. dla sygnałów wizyjnych - przewody współosiowe
  2. dla sygnałów fonicznych - przewody mikrofalowe
Przewody połączeniowe zewnętrzne zakończone wtykami chinch łączy się w sposób wtykowy z poszczególnymi wyjściami gniazda.

WYKONANIE MECHANICZNE
Gniazdo wykonane jest w obudowie przeznaczonej do montażu natynkowego, podtynkowego i w listwach instalacyjnych.1 1 1 1 1 1