Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda telefoniczne


GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

PRZEZNACZENIE
Gniazda telefoniczne stanowią rodzinę gniazd przeznaczonych do stosowania w sieciach telefonicznych do przyłączania abonenckich urządzeń telefonicznych oraz urządzeń peryferyjnych zakończonych mikrowtykami. Gniazda wykonane są w obudowach przystosowanych do montażu w puszkach instalacyjnych, w listwach montażowych oraz w wersji natynkowej jako gniazda pojedyncze lub podwójne.
Przyłączenie żył kabla doprowadzającego następuje za pomocą zacisków śrubowych.
Gniazda telefoniczne wyposażone są w jedno lub dwa mikrogniazda 4 stykowe typu RJ 11.

CHARAKTERYSTYKA

  1. obudowa gniazd wykonana jest z tworzywa ABS
  2. obudowa modułu wykonana jest z poliestru z włóknem szklanym - VO.
  3. styki mikrogniazda wykonane są z fosforo-brązu złoconego lub niklowanego, (0,45 mm; trwałość mechaniczna co najmniej 500 cykli)
  4. zakres temperatury pracy - 40°C ÷ +55°C.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

  1. rezystancja izolacji > 100 MOhm przy 500 V DC
  2. rezystancja styku < 20 mOhm
  3. wytrzymałość napięciowa 1000 V AC, 50 Hz.
  4. prąd obciążenia max. 1,5 A

SPOSÓB OZNACZANIA
Kolejne litery i cyfry oznaczenia podają:
GAT - symbol określający nazwę gniazda
1.  M - typ złącza (mikrozłącze RJ 11)
2.  4 - liczba styków złącza
3.  1 lub 2 - ilość złączy w gnieździe(gniazdo pojedyncze lub podwójne)
4.  n/p - typ obudowy (n-natynkowa/p-podtynkowa)
5.  N/R - sposób połączenia mikrozłączy (N-niezależne, R-równoległe)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ1 1 1 1 1 1