Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D

PRZEZNACZENIE
Gniazda przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typu nieprzelotowego i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV oraz abonenckich urządzeń transmisji danych. Ze względu na charakterystyczne własności transmisyjne , gniazda mogą znaleźć też inne zastosowanie.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze standardowe, służące do dołączania linii doprowadzającej sygnały w.cz. oraz w trzy przyłącza abonenckie, z których dwa są wykonane zgodnie z normą IEC-169-2 lub jako gniazda typu F i służą do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV. Trzecie przyłącze jest gniazdem typu F i służy do przyłączania abonenckich urządzeń transmisji danych. Nowatorskim rozwiązaniem jest kolejne wykonanie gniazda z wszystkimi przyłączami typu F. Dzięki zastosowaniu w korpusie gniazda odpowiednich urządzeń filtracyjnych, na wyjściu R występują wyłącznie sygnały radiofoniczne z zakresów UKF-FM a na wyjściu TV - wyłącznie sygnały TV. Z przyłącza danych (DATA) można pobierać sygnały (WE > DATA )oraz do przyłącza tego wprowadzić sygnały transmisji danych (DATA ) . Pasma przenoszonych sygnałów na poszczególnych wyjściach zależą od rodzaju gniazda.

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5 - 65MHz i 118 - 862 MHz
do wyjścia R 87 - 108 MHz
do wyjścia danych (WE - DATA) 5 - 862 MHz
do wejścia danych (DATA - WE) 5 - 862 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
w torze TV 5,5 ± 0,5 dB
w torze R 3,0 ± 0,5 dB
w torze danych ( WE - DATA ) 4,0 ± 0,8 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
TV-R 25 dB dla 5 - 65MHz/20dB
TV-DATA 35 dB dla 5 - 65 MHz/ 15dB
R-DATA 40 dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
TV 18 dB dla 5 - 65/15dB
R 15 dB
DATA 15 dB
Tłumienie ekranowania
IEC 85 dB
F 100 dB
Rodzaje przyłączy abonenckich
GAR- x / x / D
GAR-3F-x / x / D
GAR-FF-RN-x / x / D
TV ,R / DATA
TV, R, DATA
WE, TV, R, DATA
IECm IECf/F
F, F, F
F, F, F, F

WERSJE

GAR-TVP8/RS5/D GAR-3F-TVP8/RS5/D GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D


1 1 1 1 1 1