Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda abonenckie końcowe


GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-TVP8/RS5 przeznaczone są do stosowania w sieciach abonenckich typu nieprzelotowego systemów telewizji kablowej i antenowych instalacji zbiorowych.
Stanowią zakończenie linii abonenckich.
Gniazda te mogą być używane także w antenowych instalacjach indywidualnych.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze wejściowe, służące do dołączania linii abonenckiej, doprowadzającej sygnały w.cz. oraz dwa przyłącza wyjściowe , wykonane jako gniazda typu F lub IEC, służące do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń filtrujących (znajdujących się wewnątrz gniazda), na wyjściach R i TV gniazda występują odpowiednio sygnały: radiofonivzne z zakresu 87,5-108 MHz na wyjściu R i telewizyjne (i ew. także sygnały danych) z zakresów 5-68 MHz i 118- 862 MHz na wyjściu TV).

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5-65MHz i 118-862 MHz
do wyjścia R 87,5-108 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
do wyjścia TV 118-120 MHz
poza tym
3 dB
1,5 dB
do wyjścia R 2,5 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
100-108 MHz i 118-122 MHz 14 dB
5-100 MHz i 122-862 MHz 35 dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu
do 300 MHz 12 dB
powyżej 300 MHz 10 dB
na wyjściu
TV do 300 MHz
powyżej 300 MHz
12 dB
10 dB
R 12 dB
Tłumienie ekranowania
85 dB

WERSJE

GAR-TVP8/RS5 GAR-2F-TVP8/RS5


1 1 1 1 1 1