Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda abonenckie końcowe z przyłączami typu F


GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Gniazda przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typy nieprzelotowego multimedialnych systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych. Mogą być także stosowane w antenowych. instalacjach indywidualnych. Gniazda przeznaczone są do montażu naściennego i podtynkowego.Przyłącze wejściowe gniazda abonenckiego jak i dwa przyłącza wyjściowe (R i TV) wykonane są jako gniazda typu F. Cyfry występujące przed symbolem typów (TV/R) podaj wartość wnoszonego tłumienia w tych torach w dB. . Dzięki zastosowaniu oryginalnej konstrukcji (P347009 - zgłoszenie w UPRP ) oraz gniazd typu "F" na wszystkich przyłączach gniazdo posiada wyjątkowo duży współczynnik ekranowania > 100 dB. Umiejscowienie na czołowej płycie gniazda przyłącza wejściowego stwarza korzystne warunki ułożenia kabla w puszce podtynkowej.

DANE TECHNICZNE

Parametr GAR-FF-2TVP4/7RP1 GAR-FF-1TVP4/10RP1 GAR-FF-BG-DK
Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5 - 862 5 - 862 5 - 862
do wyjścia R 5 - 108 5 - 108 5 - 862
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
tor TV 2,3+/-0,5 dB 1,8+/-0,5 dB 3,5+/-0,7 dB
tor R 7,7+/-0,5 dB 10,0+/-0,5 dB 3,5+/-0,7 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
5 - 174 MHz 33 dB 35 dB 30 dB
174 - 862 MHz 50 dB 50 dB 16 dB w 862 MHz
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
14 dB 14 dB 20 dB
na wyjściu
TV 12 dB 12 dB 15 dB
R 20 dB 20 dB 15 dB
Tłumienie ekranowania
F 100 dB


1 1 1 1 1 1