Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda abonenckie końcowe


GAR-BG-DK SAT 2,4
GAR-3F-BG-DK SAT 2,4

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-BG-DK-SAT 2,4 przeznaczone są do stosowania w sieciach abonenckich systemów SAIZ (SMATV) typu nieprzelotowego oraz satelitarnych antenowych instalacji indywidualnych (SAII) i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV i odbiorników ( tunerów ) satelitarnych.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze, służące do dołączania linii abonenckiej doprowadzającej sygnały w.cz. oraz w trzy przyłącza abonenckie, z których dwa są wykonane zgodnie z normą IEC 162-2 lub jako gniazda typu F i służą do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV. Trzecie przyłącze jest gniazdem typu F i służy do przyłączania odbiorników ( tunerów ) satelitarnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń filtracyjnych ( znajdujących się wewnątrz korpusu gniazda ) na wyjściach R i TV występują sygnały radiodyfuzji naziemnej z zakresu częstotliwości 5 - 862 MHz, zaś na wyjściu SAT - sygnały satelitarne zawarte w paśmie 1-wszej pośredniej częstotliwości satelitarnej 950 - 2400 MHz.
Pasmo częstotliwości sygnałów SAT przenoszonych od wejścia gniazda do wyjścia SAT ( rozszerzone w stosunku do dotychczas spotykanych na rynku gniazd z 2050 MHz do 2400 MHz ) i inne cechy gniazda, czynią je przydatnym do stosowania w sieciach i instalacjach, w których transmitowane są sygnały nie tylko telewizji i radiofonii satelitarnej analogowej, ale także i cyfrowej.

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjść R i TV 5 - 862 MHz
do wyjścia SAT 950 - 2400 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
do wyjść R i TV 5 - 790 MHz 4 dB
790 - 862 MHz 6 dB
do wyjścia SAT 950 - 2050 MHz 2 dB
2050 - 2400 MHz 3 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
R i TV 5 - 862 MHz 22 dB
RTV i SAT 5 - 862 MHz 25 dB
950 - 2400 MHz 20 dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
RTV 5 - 300 MHz 18 dB
300 - 750 MHz 12 dB
750 - 862 MHz 7 dB
SAT 950 - 2400 MHz 10 dB
na wyjściu
RTV 5 - 300 MHz 18 dB
300 - 750 MHz 12 dB
750 - 862 MHz 8 dB
SAT 950 - 2400 MHz 11 dB
Tłumienie ekranowania
85 dB

WERSJE

GAR-BG-DK SAT 2,4 GAR-3F-BG-DK SAT 2,4


1 1 1 1 1 1