Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Gniazda abonenckie przelotowe


GAP-FF-KN-...-BG-DK

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Gniazda GAP-FF-KN-...-BG-DK przeznaczone są przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych a więc w sieciach telewizji kablowej (KTV) i antenowych instalacjach zbiorowych (AIZ) i są dostosowane do sieci typu przelotowego. Wśród gniazd GAP-FF-KN-...-BG-DK znajduje się wiele typów zróżnicowanych pod względem poziomu przenoszonego sygnału. Daje to możliwość uzyskania wymaganych właściwości przez sieć jako całość, zależnie od założeń inwestora jak i eksploatatora sieci. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom gniazda z wszystkimi przyłączami F typu zapewniają poprawę właściwości transmisyjnych, większą skuteczność ekranowania i zwiększenie pewności kontaktowania wtyków kabli z przyłączem wejściowym i przyłączami wyjściowymi, a zatem poprawiają niezawodność systemu (KTV).

DANE TECHNICZNE

Parametr [dB] TYP: GAP-FF-KN-...-BG-DK
10 14 16 18 20 23
Zakres częstotliwości pracy MHz 5 - 862
Tłumienie przyłączenia 10.2-10.7 13.6-14.2 15.5-16.0 17.6-18.2 19.4-20.6 22.4-23.0
Tłumienie wtrąceniowe 2.2-2.9 1.2-1.9 0.5-1.1 0.4-0.9 0.3-0.9 0.3-0.9
Tłumienie oddzielenia min 30/30/30/26 30/30/30/26 30/30/30/26 45/47/35/26 45/47/35/26 50/40/41/30
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami R i TV min 16/18/25/18 18/23/20/18 30/30/30/27 30/31/30/26 30/31/30/28 30/28/25/24
Tłumienie odbic min.
 - wejście
 - wyjście
 - wyjście R,TV

16/12/12/12
22/28/28/20
10/21/19/18

21/20/20/20
21/20/20/18
20/20/20/18

22/22/20/17
22/22/21/18
23/23/22/15

24/26/23/18
26/25/24/20
23/23/19/13

27/27/23/23
27/27/23/23
22/22/18/14

25/30/22/20
25/40/30/17
20/23/18/22
Tłumienie ekranowania min. 100 100 100 100 100 100

Wartości tłumienia oddzielenia, przenikowego i tłumienia odbić podane są odpowiednio dla przedziałów częstotliwości : 5 - 47 MHz/47- 300 MHz/300 - 470 MHz/470 - 862 MHz.

KORPUS1 1 1 1 1 1