Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Filtry pasmowoprzepustowe


FPP-k.6÷12 / UKF I,II
FPP-k.8÷9 / UKF I,II
FPP-k.11÷12 / UKF I,II

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtrów jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.
Typowym miejscem załączania filtrów są wyjścia odgałęźników abonenckich.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry charakteryzują się dwoma pasmami przepustowymi i dwoma pasmami zaporowymi . Filtry przepuszczają sygnały telewizyjne o częstotliwościach zawartych pomiędzy częstotliwościami granicznymi pasma przepustowego sygnałów telewizyjnych oraz sygnały radiofoniczne o częstotliwościach niższych od częstotliwości granicznej pasma przepustowego sygnałów radiofonicznych, a zatrzymują sygnały o częstotliwościach zawartych w pasmach zaporowych.
Małe wartości tłumienności wtrąceniowej w pasmach przepustowych danego filtra gwarantują nieznaczne obniżenie poziomów sygnałów, których przeniesienie dany filtr ma zapewnić. Wartości tłumienia odbić (określające stan dopasowania) w pasmach przepustowych są wystarczająco duże dla zapewnienia wymaganej jakości przenoszonych przez filtr sygnałów.
Gwarantowane wartości tłumienności w paśmie zaporowym zapewniają, że sygnały zawarte w tym paśmie są nieprzydatne do praktycznego wykorzystania.

Typ 1) Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 2)(min)
FPP - k.6 - U/21 I,II 0 - 108

174 - 230

3,0

3,3

15

10

118 - 158
158 - 166
238 - 246
246 - 862
34
34 - 20
35
50
FPP - k.8-0/UKF I,II 0 - 108

190 - 206

3,0

5,0

11

12

118 - 174
174 -182
224 - 222
222 - 862
50
35
40
50
FPP - k.11-12/UKF I,II 0 - 108

214 - 230

3,0

5,0

13

12

118 - 198
198 - 206
238 - 246
246 - 862
45
45 - 20
35
50
    Uwagi:
  1. Liczby arabskie w symbolach typów filtrów określają numery skrajnych kanałów TV pasma przepustowego. Cyfry rzymskie określają zakresy UKF-FM: I - 66 - 74 MHz, II - 87,5 - 108 MHz.
  2. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  3. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  4. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F
  5. Filtry na inne kanały TV oraz z jednym zakresem UKF i bez zakresu UKF-FM - na zamówienie.

1 1 1 1 1 1