Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

Filtry gornoprzepustowe


FGP-87
FGP-87D1Z
FGP-87D2Z

PRZEZNACZENIE
Filtry przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych systemów telewizji kablowej z dwukierunkową transmisją sygnałów. Włącza się je w obwody poprzedzające linie abonenckie tych abonentów, którzy nie mają mieć dostępu do sygnałów danych, a u których nie przewiduje się wymiany gniazd abonenckich RTV na gniazda RTV-DATA, odpowiednie dla tego typu systemów.
astosowanie filtru danego typu w określonym miejscu sieci budynkowej musi uwzględniać warunki dopasowania wymagane dla tego miejsca sieci. Dlatego przy praktycznym doborze typów filtrów należy kierować się następującymi wskazówkami:

FGP - 87odpowiedni do załączania głównie na wyjścia odgałęźników abonenckich
FGP - 87D1Zodpowiedni do załączania na wyjścia odgałęźników abonenckich, a także na ich wejścia, jeśli nie zachodzi obawa odwrotnego załączenia filtru (tj. częścią niedopasowaną do obwodu wymagającego dopasowania)
FGP - 87D2Zmoże być załączany do wyjścia lub wejścia dowolnego elementu biernego lub aktywnego sieci.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry skutecznie eliminują z drogi transmisyjnej sygnały zawarte w paśmie częstotliwości 0 - 65 MHz.
Poziom sygnałów z zakresu 87,5 - 862 MHz tj. sygnałów RTV ulega tylko znikomemu obniżeniu.
Charakteryzują się dużą wartością tłumienia odbić tj. dobrym dopasowaniem do impedancji 75 ? w paśmie przepustowym.
Filtr FGP-87 jest filtrem klasycznym, więc nie zapewnia dopasowania w paśmie zaporowym.
Pozostałe filtry zapewniają dopasowanie także w paśmie zaporowym ( 0 - 65 MHz), (wykorzystywanym do transmisji zwrotnej), przy czym filtr FGP-87D1Z - tylko od strony jednego przyłącza (wejścia), zaś filtr FGP-87D2Z - od strony obydwu przyłączy.

Typ Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 1)(min) wtrąceniowa(max) odbić 1)(min)
FGP - 87 0 - 65 70 - 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
1,6
1,3
0,6
18
15
20
FGP - 87D1Z2) 0 - 65 65 20 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
1,9
1,5
0,6
16
18
20
FGP -87D2Z3) 0 - 65 60 20 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
2,3
1,9
0,6
16
20
20
    Uwagi:
  1. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  2. W paśmie zwrotnym - dopasowany tylko od strony wejścia
  3. W paśmie zwrotnym - dopasowany od strony obydwu przyłączy
  4. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  5. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F

1 1 1 1 1 1