Separator napięć stałych


SG-1

PRZEZNACZENIE
Separator służy do odcinania przepływu prądów stałych i wolnozmiennych w różnych obwodach systemów telewizji kablowej i innych systemów transmisyjnych w.cz. (RF), w których przepływ tych prądów mógłby spowodować zniekształcenia transmitowanych sygnałów użytecznych (np. zniekształcenia napięciem o częstotliwości zasilania).

CHARAKTERYSTYKA
Separator SG-1 jest elementem służącym do elektrycznego oddzielenia (odizolowania) wyjścia od wejścia dla napięć stałych, przy czym galwaniczne połączenia obu tych przyłączy jest przerwane jedynie w żyle wewnętrznej separatora.
Sygnały wielkiej częstotliwości z zakresu 5 - 1000 MHz separator przenosi z pomijalnie małym tłumieniem.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pasmo przepustowe 0,1 ÷ 1000 MHz
Tłumienie w paśmie przepustowym (max) 0,1 dB
Tłumienie odbić (min) 25 dB    dla 5 - 900 MHz
20 dB    przy 1000 MHz
Różnica napięć stałych i wolno zmiennych pomiędzy wejściem i wyjściem (max) 250 V=, 180V~sk
Przyłącza typu F