ZASILACZE MAGISTRALNE TYPU PSA


Zasilacz z automatyką PSA-04
Zasilacz z automatyką PSA-10

PRZEZNACZENIE

Zasilacze typu PSA przeznaczone są do zasilania urządzeń instalowanych w sieciach kablowych. Mogą pracować pojedynczo lub parami, w tani i skuteczny sposób zwiększając niezawodność układów zasilania sieci HFC.
Automatycznie, bez konieczności wymiany bezpieczników, podejmują działanie po ustąpieniu awarii, przeciążenia lub zwarcia, zaistniałego w czasie działania magistrali.

CHARAKTERYSTYKA

Zasilacze typu PSA należą do podstawowych urządzeń zasilających aktywne elementy, składające się na strukturę sieci kablowej HFC. Układy nie umożliwiają podtrzymywania napięcia przy awarii sieci energetycznej (ang. "non-standby power supplies").
Zasilacze typu PSA są rozwinięciem podstawowej serii zasilaczy z rodziny PSU, w oparciu o które są zbudowane. Zachowując bez zmian sprawdzoną konstrukcję bazową, główny nacisk położono na skuteczną i komfortową pracę układu kontroli napięcia linii i obwodów zabezpieczenia przeciwzwarciowego. W tym celu zastosowano specjalizowany sterownik typu US-03.
Układ US-03, skonstruowany w oparciu o inteligentny układ mikroprocesorowy, zabezpiecza obwód zasilający przed chwilowym, lub stałym, stanem przeciążenia prądowego. Osiągnięta szybkość działania pozwala na zastosowanie, w celu zwiększenia niezawodności systemu zasilania, dodatkowego zasilacza PSA podłączonego w innym miejscu linii magistralnej. Po krótkim okresie stabilizowania się nowych warunków pracy, jeden z zasilaczy przechodzi w stan czuwania (gotowości) , drugi podejmuje funkcję zasilania sieci.
Praca sterownika US-03 jest niezależna od stanu pracy zasilacza magistralnego. Również dokonywany przez użytkownika wybór napięcia wyjściowego w zakresie od 48 do 67 V nie wpływa na pracę układu. Obwody układu automatyki odseparowane są od sieci kablowej galwanicznie, co uniemożliwia przedostawanie się zakłóceń z układu do linii.
Poprzez wykorzystanie wbudowanego układu kontroli parametrów pracy zasilacza w prosty sposób można zrealizować podwójne, nadmiarowe zasilanie urządzeń w sieci kablowej.
Obserwacje i zebrane doświadczenia eksploatacyjne dowodzą, że przy zastosowaniu podwójnych zasilaczy pracujących w miarę możności w obszarze różnych podstacji, bądź rozdzielni NN w prosty i niezwykle tani sposób można polepszyć niezawodność systemu zasilania magistrali przy minimalnych kosztach inwestycji. Poprawia to w zasadniczy sposób walory eksploatacyjne sieci HFC.
Uwaga:
Do pełnego zabezpieczenia ciągłości odbioru telewizji kablowej w magistrali wymagany jest komplet złożony z dwóch zasilaczy typ PSA, współpracujących ze sobą.
Istnieje możliwość samodzielnego uzupełnienia eksploatowanych obecnie zasilaczy typu PSU-04 i PSU-10 w układ sterownika US-03. Oferowane sterowniki mogą być również wbudowywane do zasilaczy typu ZM-60U i ZM-60/10 produkcji MIAP.

DANE TECHNICZNE

Pasmo pracy zwrotnicy prądowej 5 - 900 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w paśmie przenoszenia < 1 dB
Nierównomierność charakterystyki przenoszenia ±0,6 dB
Tłumienie odbić na wejściu w paśmie 5 - 65 MHz > 18 dB
Tłumienie odbić na wejściu w paśmie 85 - 900 MHz > 18 -1 dB / oktawę
Poziom zniekształceń nieliniowych > 65 dB @ 10 A
Wejściowe napięcie zasilające (AC, 50 Hz) 230 V
Wyjściowe napięcie zasilające - przełączalne (AC, 50 Hz) 48 / 60 / 67 V
Maksymalna moc oddawana do linii 200 / 600 W
Maksymalny wyjściowy prąd zasilania linii 10 A
Standard gniazd połączeniowych PG11 / 5/8''

SCHEMAT BLOKOWY