Rozgałęźniki


PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

PRZEZNACZENIE
Rozgałęźniki przeznaczone są do pasywnego rozgałęzienia lub sumowania sygnałów w.cz.z zakresu 5 ÷ 862 MHz w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych.
Mogą znaleźć także szereg zastosowań w innych miejscach systemów telewizji kablowej i sieciach AIZ na przykład : w stacjach czołowych, ośrodkach odbiorczych itp.

CHARAKTERYSTYKA
Układ elektryczny umieszczony jest w zamkniętej szczelnie elektromagnetycznej obudowie, której integralną częścią są przyłącza w postaci gniazd typu F. Z jednej strony obudowy znajduje się zacisk przelotowy służący do przyłączania przewodu uziemiającego.

DANE TECHNICZNE

Typ Liczba wyjść Znamionowe wartości tłumienia wtrąceniowego [dB] Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
PRS 0204F 2 4 50 x 50 x 17
PRS 0305F 3 5 79 x 51 x 17
PRS 0407F 4 7 79 x 51 x 17
PRS 0610F 6 10 100 x 54 x 26
PRS 0811F 8 11 100 x 54 x 26

zakres częstotliwości pracy 5 - 862 MHz
Parametr [dB] Typ
PRS 0204*, PRS 0204 F
(2-krotny)
PRS 0305 F
(3 - krotny)
PRS 0407 F
(4 - krotny)
PRS 0610 F
(6 - krotny)
PRS 0811 F
(8 - krotny)
Tłumienie wytrąceniowe 3.5 - 3.9 5.2 - 5.8 6.5 - 7.2 10.2 - 11.0 11.0 - 12.0
Tłumienie przenikowe min * 20/22/17 25/30/30 25/25/16 20/20/20 26/26/20
Tłumienie odbić **
 -  wejście min
 -  wyjście min
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/15.0
20.0/14.0
20.0/14.0
20.0/14.0
20.0/14.0
Obudowy C.B* A A D D

* wartości tłumienia przenikowego podane są odpowiednio dla częstotliwości:
5 - 47 MHz / 47 - 470 MHz / 470 - 862 MHz
** wartości tłumienia odbić podane są dla częstotliwości: 5 - 47 / 862 MHz

  1. tłumienie ekranowania >= 75 dB
  2. impedancja znamionowania 75 Ω
  3. rodzaj przyłączy gniazda F

ZASTOSOWANIE:

  1. w instalacjach wewnętrznych

TYPY OBUDÓW: