Odgałęźniki


POS 0614
POS 0814

PRZEZNACZENIE
Odgałęźniki przeznaczone są do pasywnego odgałęziania lub sumowania sygnałów w.cz.z zakresu 5 ÷ 862 MHz w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych.
Mogą znaleźć także szereg zastosowań w innych miejscach systemów telewizji kablowej i sieciach AIZ na przykład : w stacjach czołowych, ośrodkach odbiorczych itp.

CHARAKTERYSTYKA
POS 0614 i POS 0814 charakteryzują się jednakowym(14dB) poziomem przenoszonego sygnału na każdym z wyjść odgałęźników.
Układ elektryczny umieszczony jest w zamkniętej szczelnie elektromagnetycznej obudowie, której integralną częścią są przyłącza w postaci gniazd typu F. Z jednej strony obudowy znajduje się zacisk przelotowy służący do przyłączania przewodu uziemiającego.

DANE TECHNICZNE

TYP POS 0614 (6-krotny) POS 0814 (8-krotny)
Wartość znamionowatłumienie przyłączenia 14dB 14dB
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 4,5dB 6,5dB
Tłumienie oddzielenia min 26/26/24 26/26/24
Tłumienie przenikowe min 35/35/35 35/35/35
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie

21/20/18
21/20/15
16/20/15

21/20/18
21/20/15
16/20/15

Uwaga: Wartości tłumienia oddzielenia , tłumienia przenikowego i tłumienia odbić są podane odpowiednio dla częstotliwości 5-47 MHz/ 47-470 MHz/ 470-862 MHz

  1. tłumienie ekranowania >= 75 dB
  2. rodzaj przyłączy gniazda F

ZASTOSOWANIE:

  1. w instalacjach wewnętrznych