Odgałęźniki


POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08





PRZEZNACZENIE
Odgałęźniki przeznaczone są do pasywnego odgałęziania lub sumowania sygnałów w.cz.z zakresu 5 ÷ 862 MHz w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych.
Mogą znaleźć także szereg zastosowań w innych miejscach systemów telewizji kablowej i sieciach AIZ na przykład : w stacjach czołowych, ośrodkach odbiorczych itp.

CHARAKTERYSTYKA
Układ elektryczny umieszczony jest w zamkniętej szczelnie elektromagnetycznej obudowie, której integralną częścią są przyłącza w postaci gniazd typu F. Z jednej strony obudowy znajduje się zacisk przelotowy służący do przyłączania przewodu uziemiającego.
Przy poszczególnych gniazdach wyjściowych podane są wartości tłumienia przyłączenia (sprzężenia) wyjść odgałęźnych tj. tłumienia pomiędzy wejściem a danym odgałęzieniem.

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie Liczba odgałęzień Znamionowe wartości tłumienności przyłączenia [dB] Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
POS 01** 1 6,0/8,5/10,0/12,5/16,0/18,0/20,0 50 x 50 x 17
POS 02 ** 2 8,5/12,5/16,0/20,0/24,0 79 x 51 x 17
POS 03 ** 3 12,5/16/20/24 79 x 51 x 17
POS 04 4 12,5/13,5/14,5/15,5 100 x 54 x 26
POS 05 5 12,5/12,5/12,5/14,0/14,0 100 x 40x 26
POS 06 6 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/17,5 100 x 54 x 26
POS 08 8 12,5/13,5/14,5/15,5/16,5/17,5/18,5/19,5 100 x 54 x 26

** tłumienie przyłączenia na wszystkich odgałęzieniach


JEDNOKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0106F POS 0108F POS 0110F POS 0112F POS 0116F POS 0118F POS 0120F
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 6 8,5 10 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.0-3.4 1.2-2.0 1.0-1.7 0.6-1.4 0.6-0.9 0.4-0.9 0.4-1.2
Tłumienie oddzielenia min 30/30/26 30/35/25 35/35/30 40/30/30 40/30/28 50/25/22 42/33/20
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
22/16/18
20/16/14
26/18/16
22/20/20
27/23/21
20/25/16
23/22/16
21/24/18
20/24/16
25/25/16
27/25/16
26/25/15
24/20/20
24/21/21
20/25/23
26/17/16
27/23/17
25/23/21
35/18/14
25/25/14
25/17/16
Obudowy C

DWUKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0208 POS 0212 POS 0216 POS 0220 POS 0224
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 8 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.6-3.0 1.4-1.7 1.4-1.5 0.8-0.9 0.9-1.5
Tłumienie oddzielenia min 30/30/27 30/39/39 44/35/32 39/42/40 38/36/36
Tłumienie przenikowe 40/42/37 40/47/48 50/46/40 60/47/46 60/50/47
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
20/22/24
25/20/15
26/20/18
22/19/18
21/19/18
20/21/15
22/22/16
21/21/20
30/18/16
22/20/18
17/27/21
23/21/20
22/20/20
24/22/19
32/23/21
Obudowy A

TRZYKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 0312 POS 0316 POS 0320 POS 0324
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 12,5 16 20 24
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 2.5-3.5 2-2.5 1.8-2 1-1.5
Tłumienie oddzielenia min 30/30/24 30/26/24 30/28/26
Tłumienie przenikowe 40/35/30 40/35/30 40/35/30 40/35/30
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
20/20/18
21/18/20
15/16/16
22/25/20
24/21/18
24/20/20
30/20/18
20/26/21
20/16/15
21/20/18
21/18/18
20/20/15
Obudowy A

WIELOKROTNE
Parametr [dB] Typ
POS 04F
(4-krotny)
POS 05F
(5-krotny)
POS 06F
(6-krotny)
POS 08F
(8-krotny)
Wartość znamionowa tłumienia przyłączenia 12.5/13.5 14.5/15.5 12.5/12.5/12.5 14/14 12.5/13.5/14.5 15.5/16.5/17.5 12.5/13.5/14.5/15.5 16.5/17.5/18.5/19.5
Tłumienie wtrąceniowe (min-max) 3-4 - 5-6 7-8
Tłumienie oddzielenia min 26/26/22 - 26/26/22 26/26/22
Tłumienie przenikowe 35/35/35 35/35/35 35/35/35 35/35/35
Tłumienie odbić min
 -  wejście
 -  wyjście
 -  odgałęzienie
21/20/18
21/20/15
16/20/15
21/20/18
-
16/20/15
21/20/18
21/20/15
16/20/15
21/20/18
21/20/15
16/20/15
Obudowy D

Uwaga: Wartości tłumienia oddzielenia , tłumienia przenikowego i tłumienia odbić są podane odpowiednio dla częstotliwości 5-47 MHz/ 47-470 MHz/ 470-862 MHz

  1. tłumienie ekranowania >= 75 dB
  2. rodzaj przyłączy gniazda F

ZASTOSOWANIE:

  1. w instalacjach wewnętrznych

TYPY OBUDÓW: