Gniazda do indywidualnych instalacji satelitarnych


GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P

PRZEZNACZENIE
Gniazda do indywidualnych instalacji są pośredniczącym elementem złącznym do łączenia linii przesyłowych dochodzących do mieszkania abonenta od anteny satelitarnej z odbiornikiem (tunerem) satelitarnym za pomocą odpowiednich sznurów (kabli) przesyłowych.
Gniazda stosowane są w instalacjach:
GIS-F1-1/NP.  - z jedną anteną stacjonarną
GIS-F1-2/Np.  - z jedną anteną stacjonarną z konwenterem dwuwejściowym lub z dwoma antenami stacjonarnymi
GIS-M6-F1/NP.  - z anteną obrotową dla przesyłania sygnału w.cz oraz napięć sterujących siłownikiem i impulsatorem.
Gniazda wykonane są w obudowach dostosowanych do montażu natynkowego, podtynkowego(w puszkach instalacyjnych) oraz w listwach montażowych. Przekazywanie sygnałów następuje
Za pośrednictwem osadzonego w obudowie gniazd złącz F. Przyłączenie przewodu (kabla) w.cz. prowadzącego od anteny satelitarnej dokonuje dokonuje się po wkręceniu złącza F z obudowy gniazda ,nakręceniu na jego krótsza część gwintową wtyku F uprzednio nałożonego na kabel antenowy, wciśnięciu złącza w obudowę gniazda i dokręceniu go do obudowy nakrętką na podkładce metalowej.

CHARAKTERYSTYKA
Obudowa gniazd wykonana jest z tworzywa ABS
Złącze typu F- dwustronne
Obudowa mikrozłącza RJ 12 wykonana jest z polisteru z włóknem szklanym - VO
Styki mikrozłącza wykonane są z fosforo-brązu złoconego
Zakres temperatury pracy -40°C do +55°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Parametry mikrozłącza RJ 12:

  1. rezystancja izolacji > 100MΩ przy 500 V DC
  2. rezystancja styku < 20Ω
  3. wytrzymałość napięciowa 1000 V DC, 50 Hz
  4. prąd obciążenia dla jednego styku 1,5 A(dla zwartych 1-2; 2-3; 3A).

SPOSÓB OZNACZANIA
Kolejne litery i cyfry oznaczenia podają:
GIS  - symbol określający nazwę gniazda
M/F  - typ złącza (M-mikrozłącze RJ 12 , F-złącze F)
6/1  - ilość styków złącza
1 lub 2  - ilość złączy w gnieździe
N/P  - mocowanie (N- natynkowe , P-podtynkowe)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
Schemat połączeń mikrozłącza RJ 12 (podłączenie do siłownika impulsatora).