Gniazdo foniczno-wizyjne


GAV - 1

PRZEZNACZENIE
Gniazdo przeznaczone jest do stosowania w lokalnych sieciach budynkowych, służących do przesyłania sygnałów fonicznych i sygnałów wizyjnych (w paśmie podstawowym) i służy do przyłączania do tych sieci wszelkich urządzeń wytwarzających, wzmacniających i odbierających takie sygnały. Przyłączanymi urządzeniami mogą być np.:

  1. mikrofony, wzmacniacze akustyczne, tunery, wzmacniacze, magnetofony
  2. kamery telewizyjne, monitory telewizyjne, wzmacniacze wizyjne, magnetowidy itp.
Gniazdo może być również wykorzystywane w różnorodnych instalacjach sterowania, monitorowania, regulacji itp.

PRZYŁĄCZA GNIAZDA GAV-1
Gniazdo wyposażone jest w 6 przyłączy (6 gniazd) typu chinch:

  1. 2 dla torów wizyjnych
  2. 2 dla torów fonicznych kanału lewego
  3. 2 dla torów fonicznych kanału prawego
Przewody sieci przesyłowej przyłącza się do przyłączy gniazda poprzez lutowanie. Jako przewody sieci przesyłowej można wykorzystać:
  1. dla sygnałów wizyjnych - przewody współosiowe
  2. dla sygnałów fonicznych - przewody mikrofalowe
Przewody połączeniowe zewnętrzne zakończone wtykami chinch łączy się w sposób wtykowy z poszczególnymi wyjściami gniazda.

WYKONANIE MECHANICZNE
Gniazdo wykonane jest w obudowie przeznaczonej do montażu natynkowego, podtynkowego i w listwach instalacyjnych.