Gniazda telefoniczne


GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

PRZEZNACZENIE
Gniazda telefoniczne stanowią rodzinę gniazd przeznaczonych do stosowania w sieciach telefonicznych do przyłączania abonenckich urządzeń telefonicznych oraz urządzeń peryferyjnych zakończonych mikrowtykami. Gniazda wykonane są w obudowach przystosowanych do montażu w puszkach instalacyjnych, w listwach montażowych oraz w wersji natynkowej jako gniazda pojedyncze lub podwójne.
Przyłączenie żył kabla doprowadzającego następuje za pomocą zacisków śrubowych.
Gniazda telefoniczne wyposażone są w jedno lub dwa mikrogniazda 4 stykowe typu RJ 11.

CHARAKTERYSTYKA

  1. obudowa gniazd wykonana jest z tworzywa ABS
  2. obudowa modułu wykonana jest z poliestru z włóknem szklanym - VO.
  3. styki mikrogniazda wykonane są z fosforo-brązu złoconego lub niklowanego, (0,45 mm; trwałość mechaniczna co najmniej 500 cykli)
  4. zakres temperatury pracy - 40°C ÷ +55°C.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

  1. rezystancja izolacji > 100 MOhm przy 500 V DC
  2. rezystancja styku < 20 mOhm
  3. wytrzymałość napięciowa 1000 V AC, 50 Hz.
  4. prąd obciążenia max. 1,5 A

SPOSÓB OZNACZANIA
Kolejne litery i cyfry oznaczenia podają:
GAT - symbol określający nazwę gniazda
1.  M - typ złącza (mikrozłącze RJ 11)
2.  4 - liczba styków złącza
3.  1 lub 2 - ilość złączy w gnieździe(gniazdo pojedyncze lub podwójne)
4.  n/p - typ obudowy (n-natynkowa/p-podtynkowa)
5.  N/R - sposób połączenia mikrozłączy (N-niezależne, R-równoległe)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ