Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D

PRZEZNACZENIE
Gniazda przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typu nieprzelotowego i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV oraz abonenckich urządzeń transmisji danych. Ze względu na charakterystyczne własności transmisyjne , gniazda mogą znaleźć też inne zastosowanie.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze standardowe, służące do dołączania linii doprowadzającej sygnały w.cz. oraz w trzy przyłącza abonenckie, z których dwa są wykonane zgodnie z normą IEC-169-2 lub jako gniazda typu F i służą do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV. Trzecie przyłącze jest gniazdem typu F i służy do przyłączania abonenckich urządzeń transmisji danych. Nowatorskim rozwiązaniem jest kolejne wykonanie gniazda z wszystkimi przyłączami typu F. Dzięki zastosowaniu w korpusie gniazda odpowiednich urządzeń filtracyjnych, na wyjściu R występują wyłącznie sygnały radiofoniczne z zakresów UKF-FM a na wyjściu TV - wyłącznie sygnały TV. Z przyłącza danych (DATA) można pobierać sygnały (WE > DATA )oraz do przyłącza tego wprowadzić sygnały transmisji danych (DATA ) . Pasma przenoszonych sygnałów na poszczególnych wyjściach zależą od rodzaju gniazda.

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5 - 65MHz i 118 - 862 MHz
do wyjścia R 87 - 108 MHz
do wyjścia danych (WE - DATA) 5 - 862 MHz
do wejścia danych (DATA - WE) 5 - 862 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
w torze TV 5,5 ± 0,5 dB
w torze R 3,0 ± 0,5 dB
w torze danych ( WE - DATA ) 4,0 ± 0,8 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
TV-R 25 dB dla 5 - 65MHz/20dB
TV-DATA 35 dB dla 5 - 65 MHz/ 15dB
R-DATA 40 dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
TV 18 dB dla 5 - 65/15dB
R 15 dB
DATA 15 dB
Tłumienie ekranowania
IEC 85 dB
F 100 dB
Rodzaje przyłączy abonenckich
GAR- x / x / D
GAR-3F-x / x / D
GAR-FF-RN-x / x / D
TV ,R / DATA
TV, R, DATA
WE, TV, R, DATA
IECm IECf/F
F, F, F
F, F, F, F

WERSJE

GAR-TVP8/RS5/D GAR-3F-TVP8/RS5/D GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D