Gniazda abonenckie końcowe


GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-TVP8/RS5 przeznaczone są do stosowania w sieciach abonenckich typu nieprzelotowego systemów telewizji kablowej i antenowych instalacji zbiorowych.
Stanowią zakończenie linii abonenckich.
Gniazda te mogą być używane także w antenowych instalacjach indywidualnych.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze wejściowe, służące do dołączania linii abonenckiej, doprowadzającej sygnały w.cz. oraz dwa przyłącza wyjściowe , wykonane jako gniazda typu F lub IEC, służące do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń filtrujących (znajdujących się wewnątrz gniazda), na wyjściach R i TV gniazda występują odpowiednio sygnały: radiofonivzne z zakresu 87,5-108 MHz na wyjściu R i telewizyjne (i ew. także sygnały danych) z zakresów 5-68 MHz i 118- 862 MHz na wyjściu TV).

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5-65MHz i 118-862 MHz
do wyjścia R 87,5-108 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
do wyjścia TV 118-120 MHz
poza tym
3 dB
1,5 dB
do wyjścia R 2,5 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
100-108 MHz i 118-122 MHz 14 dB
5-100 MHz i 122-862 MHz 35 dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu
do 300 MHz 12 dB
powyżej 300 MHz 10 dB
na wyjściu
TV do 300 MHz
powyżej 300 MHz
12 dB
10 dB
R 12 dB
Tłumienie ekranowania
85 dB

WERSJE

GAR-TVP8/RS5 GAR-2F-TVP8/RS5