Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-TVP14/RS5/D i GAR-3F-TVP14/RS5/D przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typu nieprzelotowego i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV oraz abonenckich urządzeń transmisji danych. Ze względu na charakterystyczne własności transmisyjne, gniazda mogą znaleźć też inne zastosowanie.

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze standardowe, służące do dołączania linii doprowadzającej sygnały w.cz. oraz w trzy przyłącza abonenckie, z których dwa są wykonane zgodnie z normą IEC-169-2 lub jako gniazda typu F i służą do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV. Trzecie przyłącze jest gniazdem typu F i służy do przyłączania abonenckich urządzeń transmisji danych. Dzięki zastosowaniu w korpusie gniazda odpowiednich urządzeń filtracyjnych, na wyjściu R występują wyłącznie sygnały radiofoniczne z zakresów UKF-FM a na wyjściu TV - wyłącznie sygnały TV. Z przyłącza danych (DATA) można pobierać sygnały (WE > DATA) oraz do przyłącza tego wprowadzić sygnały transmisji danych (DATA).

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 47 - 862 MHz
do wyjścia R 87,5 - 108 MHz
do wyjścia danych (WE - DATA) 47 - 862 MHz
do wejścia danych (DATA - WE) 5 - 30 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
w torze TV 6,5 ± 1,0 dB
w torze R 11 ± 1,0 dB
w torze danych ( WE - DATA ) 5,0 ± 1,0 dB
w torze danych ( DATA - WE ) 1,0 ± 0,5 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
TV-R 30 dB
TV-DATA 50 dB w 5 - 30 MHz/20dB
R-DATA 50 dB w 5 - 30 MHz/35dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
TV 15 dB
R 15 dB
DATA 22 dB dla 5< f <30 MHz/15 dB
na wyjściu
TV 12 dB
R 12 dB
DATA 15 dB
Tłumienie ekranowania
IEC / 3F 85 dB
Rodzaje przyłączy abonenckich
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
TV ,R, DATA
TV, R, DATA
IECm IECf/F
F, F, F

WERSJE

GAR-TVP14/RS5/D GAR-3F-TVP14/RS5/D