Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-TVP10/RP12/D przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typu nieprzelotowego i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV oraz abonenckich urządzeń transmisji danych. Charakterystyczną cechą gniazd jest to, że tłumienie toru danych gniazda jest zróżnicowane dla poszczególnych kierunków transmisji sygnałów danych tj. kierunku dosyłowego (87 - 862 MHz) i kierunku zwrotnego (5 - 65 MHz).

CHARAKTERYSTYKA
Gniazdo wyposażone jest w jedno przyłącze, służące do dołączania linii doprowadzającej sygnały w.cz. oraz w trzy przyłącza abonenckie, z których dwa są wykonane zgodnie z normą IEC-169-2 (identycznie jak w innych gniazdach abonenckich RTV) lub jako gniazda typu F i służą do przyłączania abonenckich urządzeń odbiorczych R i TV. Trzecie przyłącze jest gniazdem typu F i służy do przyłączania abonenckich urządzeń transmisji danych. Na wyjściu R oraz na wyjściu TV występują sygnały z zakresu 87 - 862 MHz. Z przyłącza danych (DATA) można pobierać sygnały (WE > DATA zakres 87 - 862 MHz) oraz do przyłącza tego wprowadzić sygnały transmisji danych (DATA > WE zakres 5 - 65 MHz)

DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 87 - 862 MHz
do wyjścia R 87 - 862 MHz
do wyjścia danych (WE - DATA) 87 - 862 MHz
do wejścia danych (DATA - WE) 5 - 65 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
w torze TV 7,5 ± 0,5 dB
w torze R 7,5 ± 0,5 dB
w torze danych ( WE - DATA ) 5,0 ± 1,0 dB
w torze danych ( DATA - WE ) 1,0 ± 0,5 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
TV-R 20 dB/16 dB dla 862MHz
TV-DATA 50 dB w 5 - 65 MHz/ 20dB
R-DATA 50 dB w 5 - 65 MHz/20dB
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
TV 12 dB
R 12 dB
DATA 20 dB dla 5< f <65 MHz/15 dB
na wyjściu
TV 10 dB
R 10 dB
DATA 15 dB
Tłumienie ekranowania
VHF / UHF 85 dB
Rodzaje przyłączy abonenckich
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F- TVP10/RP12/D
TV ,R, DATA
TV, R, DATA
IECm IECf/F
F, F, F

WERSJE

GAR-TVP10/RP12/D GAR-3F-TVP10/RP12/D