Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-FF-TVR10/D

PRZEZNACZENIE
Gniazdo GAR-FF-TVR10/D służy do wydzielenia (rozdzielenia) z wspólnego toru transmisyjnego dostarczanych do abonenta sygnałów danych i sygnałów RTV a jednocześnie wprowadzenia do tego toru sygnałów danych, które mają być transmitowane zwrotnie. Gniazdo przeznaczona jest do instalowania w mieszkaniu abonenta w miejscu, w którym kończy się linia abonencka. Wybór tego miejsca w danym mieszkaniu zależeć powinien od miejsc umieszczenia poszczególnych urządzeń abonenckich (odbiornika TV, radioodbiornika, modemu).
Gniazda produkowane są w wersji natynkowej i podtynkowej.

CHARAKTERYSTYKA

Gniazdo GAR-FF-TVR10/D jest urządzeniem biernym służącym w dwukierunkowych systemach telewizji kablowej, do rozdzielania (lub sumowania) sygnałów RTV i sygnałów danych transmitowanych dwukierunkowo.
Charakterystyczną cechą gniazda jest to, że tłumienie toru danych jest zróżnicowane dla poszczególnych kierunków transmisji sygnałów danych tj. kierunku dosyłowego (85 - 862 MHz) i kierunku zwrotnego (5 - 65 MHz).
Dzięki zastosowaniu w gnieździe elementu transformującego o właściwościach kierunkowych zapewniona jest bardzo dobra separacja pomiędzy przyłączem dla odbiorników RTV a przyłączem dla modemu abonenckiego. Nie jest więc możliwe powstawanie wzajemnych pasożytniczych oddziaływań sygnałów danych o dużych poziomach ( pochodzących z modemu abonenckiego ) na sygnały RTV.
Rozbudowany układ filtrów zapobiega zjawisku przemagnesowywania sygnałami danych z modemu, rdzenia elementu transformującego, co przy innych rozwiązaniach prowadziłoby do powstania niedopuszczalnych zniekształceń zarówno sygnałów danych jak i sygnałów RTV.

DANE TECHNICZNE

Parametr Tor sygnałów
dosyłowych zwrotnych
(Danych)
RTV Danych
Pasmo przepustowe MHz 85 - 862 85 - 862 5 - 65
Tłumienność wtrąceniowa dB 1,7 ± 0,3 8,4 ± 0,6 1,0 (max)
Tłumienność odbicia, min, dB
 - na przyłączu wspólnym (RTV, Dane)
 - na przyłączu odb. RTV
 - na przyłączu MODEM

16

18
-

16

-
20

20

-
20
Tłumienność przenikowa pomiędzy przyłączem odb. RTV a przyłączem MODEM w pasmach częstotliwości dla sygnałów dosyłowych i zwrotnych (odpowiednio) min, dB 21 50
Tłumienie ekranowania dB 100
Impedancja znamionowa Ω 75
Przyłącza F

KORPUS