Gniazda abonenckie końcowe z przyłączami typu F


GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Gniazda przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typy nieprzelotowego multimedialnych systemów telewizji kablowej oraz w antenowych instalacjach zbiorowych. Mogą być także stosowane w antenowych. instalacjach indywidualnych. Gniazda przeznaczone są do montażu naściennego i podtynkowego.Przyłącze wejściowe gniazda abonenckiego jak i dwa przyłącza wyjściowe (R i TV) wykonane są jako gniazda typu F. Cyfry występujące przed symbolem typów (TV/R) podaj wartość wnoszonego tłumienia w tych torach w dB. . Dzięki zastosowaniu oryginalnej konstrukcji (P347009 - zgłoszenie w UPRP ) oraz gniazd typu "F" na wszystkich przyłączach gniazdo posiada wyjątkowo duży współczynnik ekranowania > 100 dB. Umiejscowienie na czołowej płycie gniazda przyłącza wejściowego stwarza korzystne warunki ułożenia kabla w puszce podtynkowej.

DANE TECHNICZNE

Parametr GAR-FF-2TVP4/7RP1 GAR-FF-1TVP4/10RP1 GAR-FF-BG-DK
Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia TV 5 - 862 5 - 862 5 - 862
do wyjścia R 5 - 108 5 - 108 5 - 862
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
tor TV 2,3+/-0,5 dB 1,8+/-0,5 dB 3,5+/-0,7 dB
tor R 7,7+/-0,5 dB 10,0+/-0,5 dB 3,5+/-0,7 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
5 - 174 MHz 33 dB 35 dB 30 dB
174 - 862 MHz 50 dB 50 dB 16 dB w 862 MHz
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
14 dB 14 dB 20 dB
na wyjściu
TV 12 dB 12 dB 15 dB
R 20 dB 20 dB 15 dB
Tłumienie ekranowania
F 100 dB