Gniazda abonenckie końcowe z wydzielonym torem transmisji danych


GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D

PRZEZNACZENIE
Gniazda GAR-F-TVR11/D przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych typu nieprzelotowego i służą do przyłączania do tych sieci abonenckich urządzeń RTV oraz abonenckich urządzeń transmisji danych. Charakterystyczną cechą gniazd jest to, że tłumienie toru danych gniazda jest zróżnicowane dla poszczególnych kierunków transmisji sygnałów danych tj dla. kierunku dosyłowego (450 - 862 MHz) i kierunku zwrotnego (5 - 65 MHz). Gniazda wykonane są z pojedyńczym i podwójnym wyjściem Data.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR GAR-F-TVR11/D GAR-F-TVR11/2D
Pasma częstotliwości przenoszonych sygnałów
do wyjścia RTV 87 - 862 MHz 87 - 862 MHz
do wyjścia danych (WE - DATA) 450 - 862 MHz 450 - 862 MHz
do wejścia danych (DATA - WE) 5 - 65 MHz 5 - 65 MHz
Tłumienie wtrąceniowe w pasmach przenoszenia
w torze RTV 3,5 ± 0,5 dB 4,0 ± 0,3 dB
w torze danych ( WE - DATA ) 4,5 ± 0,5 dB 8,0 ± 0,3 dB
do wejścia danych (DATA - WE) 1,0 ± 0,5 dB 3,5 ± 0,5 dB
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami (min.)
RTV 16 dB w 87 - 862 MHz 16 dB w 87 - 862 MHz
RTV 50 dB w 5 - 65 MHz 50 dB w 5 - 65 MHz
Tłumienie odbić (min.) na wejściu w przedziałach częstotliwości
RTV 17 dB 16 dB
DATA 20 dB dla 5< f <65 MHz/16 dB 20 dB dla 5< f <65 MHz/16 dB
na wyjściu
RTV 17 dB 62 dB
DATA 20 dB dla 5< f <65 MHz/17 dB 20 dB dla 5< f <65 MHz/17 dB
Tłumienie ekranowania
VHF / UHF 85 dB
Rodzaje przyłączy abonenckich
GAR-F- TVR11/D
GAR-F- TVR11/2D
wszystkie przyłaczenia typu F