Gniazda abonenckie przelotowe


GAP-FF-KN-...-BG-DK

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA
Gniazda GAP-FF-KN-...-BG-DK przeznaczone są przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych a więc w sieciach telewizji kablowej (KTV) i antenowych instalacjach zbiorowych (AIZ) i są dostosowane do sieci typu przelotowego. Wśród gniazd GAP-FF-KN-...-BG-DK znajduje się wiele typów zróżnicowanych pod względem poziomu przenoszonego sygnału. Daje to możliwość uzyskania wymaganych właściwości przez sieć jako całość, zależnie od założeń inwestora jak i eksploatatora sieci. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom gniazda z wszystkimi przyłączami F typu zapewniają poprawę właściwości transmisyjnych, większą skuteczność ekranowania i zwiększenie pewności kontaktowania wtyków kabli z przyłączem wejściowym i przyłączami wyjściowymi, a zatem poprawiają niezawodność systemu (KTV).

DANE TECHNICZNE

Parametr [dB] TYP: GAP-FF-KN-...-BG-DK
10 14 16 18 20 23
Zakres częstotliwości pracy MHz 5 - 862
Tłumienie przyłączenia 10.2-10.7 13.6-14.2 15.5-16.0 17.6-18.2 19.4-20.6 22.4-23.0
Tłumienie wtrąceniowe 2.2-2.9 1.2-1.9 0.5-1.1 0.4-0.9 0.3-0.9 0.3-0.9
Tłumienie oddzielenia min 30/30/30/26 30/30/30/26 30/30/30/26 45/47/35/26 45/47/35/26 50/40/41/30
Tłumienie przenikowe pomiędzy wyjściami R i TV min 16/18/25/18 18/23/20/18 30/30/30/27 30/31/30/26 30/31/30/28 30/28/25/24
Tłumienie odbic min.
 - wejście
 - wyjście
 - wyjście R,TV

16/12/12/12
22/28/28/20
10/21/19/18

21/20/20/20
21/20/20/18
20/20/20/18

22/22/20/17
22/22/21/18
23/23/22/15

24/26/23/18
26/25/24/20
23/23/19/13

27/27/23/23
27/27/23/23
22/22/18/14

25/30/22/20
25/40/30/17
20/23/18/22
Tłumienie ekranowania min. 100 100 100 100 100 100

Wartości tłumienia oddzielenia, przenikowego i tłumienia odbić podane są odpowiednio dla przedziałów częstotliwości : 5 - 47 MHz/47- 300 MHz/300 - 470 MHz/470 - 862 MHz.

KORPUS