Gniazda abonenckie do indywidualnych instalacji


GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p

PRZEZNACZENIE
Gniazda serii GAI przeznaczone są do stosowania w sieciach telefonicznych, sieciach komputerowych, w systemach telewizji satelitarnej oraz do innych praktycznych zastosowań.
Gniazda wykonane są w obudowach dostosowanych do montażu natynkowego, podtynkowego (w puszkach instalacyjnych) oraz w listwach montażowych.

SPOSÓB OZNACZANIA
Kolejne litery i cyfry oznaczenia podają:
GAI  - gniazdo antenowe indywidualne
M  - moduł (mikrogniazdo RJ12/ RJ45)
4/6/8  - liczba styków złącza
F  - złącze typu F dwustronne