Filtry pasmowoprzepustowe


FPP-k.6÷12 / UKF I,II
FPP-k.8÷9 / UKF I,II
FPP-k.11÷12 / UKF I,II

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtrów jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.
Typowym miejscem załączania filtrów są wyjścia odgałęźników abonenckich.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry charakteryzują się dwoma pasmami przepustowymi i dwoma pasmami zaporowymi . Filtry przepuszczają sygnały telewizyjne o częstotliwościach zawartych pomiędzy częstotliwościami granicznymi pasma przepustowego sygnałów telewizyjnych oraz sygnały radiofoniczne o częstotliwościach niższych od częstotliwości granicznej pasma przepustowego sygnałów radiofonicznych, a zatrzymują sygnały o częstotliwościach zawartych w pasmach zaporowych.
Małe wartości tłumienności wtrąceniowej w pasmach przepustowych danego filtra gwarantują nieznaczne obniżenie poziomów sygnałów, których przeniesienie dany filtr ma zapewnić. Wartości tłumienia odbić (określające stan dopasowania) w pasmach przepustowych są wystarczająco duże dla zapewnienia wymaganej jakości przenoszonych przez filtr sygnałów.
Gwarantowane wartości tłumienności w paśmie zaporowym zapewniają, że sygnały zawarte w tym paśmie są nieprzydatne do praktycznego wykorzystania.

Typ 1) Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 2)(min)
FPP - k.6 - U/21 I,II 0 - 108

174 - 230

3,0

3,3

15

10

118 - 158
158 - 166
238 - 246
246 - 862
34
34 - 20
35
50
FPP - k.8-0/UKF I,II 0 - 108

190 - 206

3,0

5,0

11

12

118 - 174
174 -182
224 - 222
222 - 862
50
35
40
50
FPP - k.11-12/UKF I,II 0 - 108

214 - 230

3,0

5,0

13

12

118 - 198
198 - 206
238 - 246
246 - 862
45
45 - 20
35
50
    Uwagi:
  1. Liczby arabskie w symbolach typów filtrów określają numery skrajnych kanałów TV pasma przepustowego. Cyfry rzymskie określają zakresy UKF-FM: I - 66 - 74 MHz, II - 87,5 - 108 MHz.
  2. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  3. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  4. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F
  5. Filtry na inne kanały TV oraz z jednym zakresem UKF i bez zakresu UKF-FM - na zamówienie.