Filtry gornoprzepustowe


FGP-87
FGP-87D1Z
FGP-87D2Z

PRZEZNACZENIE
Filtry przeznaczone są do stosowania w sieciach budynkowych systemów telewizji kablowej z dwukierunkową transmisją sygnałów. Włącza się je w obwody poprzedzające linie abonenckie tych abonentów, którzy nie mają mieć dostępu do sygnałów danych, a u których nie przewiduje się wymiany gniazd abonenckich RTV na gniazda RTV-DATA, odpowiednie dla tego typu systemów.
astosowanie filtru danego typu w określonym miejscu sieci budynkowej musi uwzględniać warunki dopasowania wymagane dla tego miejsca sieci. Dlatego przy praktycznym doborze typów filtrów należy kierować się następującymi wskazówkami:

FGP - 87odpowiedni do załączania głównie na wyjścia odgałęźników abonenckich
FGP - 87D1Zodpowiedni do załączania na wyjścia odgałęźników abonenckich, a także na ich wejścia, jeśli nie zachodzi obawa odwrotnego załączenia filtru (tj. częścią niedopasowaną do obwodu wymagającego dopasowania)
FGP - 87D2Zmoże być załączany do wyjścia lub wejścia dowolnego elementu biernego lub aktywnego sieci.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry skutecznie eliminują z drogi transmisyjnej sygnały zawarte w paśmie częstotliwości 0 - 65 MHz.
Poziom sygnałów z zakresu 87,5 - 862 MHz tj. sygnałów RTV ulega tylko znikomemu obniżeniu.
Charakteryzują się dużą wartością tłumienia odbić tj. dobrym dopasowaniem do impedancji 75 ? w paśmie przepustowym.
Filtr FGP-87 jest filtrem klasycznym, więc nie zapewnia dopasowania w paśmie zaporowym.
Pozostałe filtry zapewniają dopasowanie także w paśmie zaporowym ( 0 - 65 MHz), (wykorzystywanym do transmisji zwrotnej), przy czym filtr FGP-87D1Z - tylko od strony jednego przyłącza (wejścia), zaś filtr FGP-87D2Z - od strony obydwu przyłączy.

Typ Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 1)(min) wtrąceniowa(max) odbić 1)(min)
FGP - 87 0 - 65 70 - 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
1,6
1,3
0,6
18
15
20
FGP - 87D1Z2) 0 - 65 65 20 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
1,9
1,5
0,6
16
18
20
FGP -87D2Z3) 0 - 65 60 20 85 ÷ 87,5
87,5 ÷ 108
108 ÷ 1000
2,3
1,9
0,6
16
20
20
    Uwagi:
  1. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  2. W paśmie zwrotnym - dopasowany tylko od strony wejścia
  3. W paśmie zwrotnym - dopasowany od strony obydwu przyłączy
  4. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  5. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F