Filtry gornoprzepustowe


FGP-47D1Z

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtrów jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.

CHARAKTERYSTYKA
Filtr skutecznie eliminuje z drogi transmisyjnej sygnały zawarte w paśmie częstotliwości 0 - 30 MHz.
Poziom sygnałów z zakresu 47 - 862 MHz ulega tylko znikomemu obniżeniu.
Cechą charakterystyczną filtru jest wysoka wartość tłumienia odbić w paśmie przenoszenia (47-862 MHz).
FGP-47D1Z zapewnia również dopasowanie w paśmie zaporowym (0-30 wykorzystywanym do transmisji zwrotnej) tylko od strony jednego przyłącza - wejścia filtru.

Typ Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 1)(min) wtrąceniowa(max) odbić 1)(min)
FGP-47D1Z2) 0 - 30 50 25 47 - 862 1,9 16
    Uwagi:
  1. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  2. W paśmie zwrotnym - dopasowany tylko od strony wejścia
  3. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  4. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F