Filtry gornoprzepustowe


FGP - 174
FGP - 182

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtrów jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry przepuszczają sygnały o częstotliwościach wyższych od częstotliwości granicznej pasma przepustowego, a zatrzymują sygnały o częstotliwościach zawartych w paśmie zaporowym.
Małe wartości tłumienności wtrąceniowej w paśmie przepustowym danego filtru gwarantują nieznaczne obniżenie poziomów sygnałów, których przeniesienie dany filtr ma zapewnić.
Wartości tłumienności odbić (określające stan dopasowania) w paśmie przepustowym są wystarczająco duże dla zapewnienia wymaganej jakości przenoszonych sygnałów.
Duże wartości tłumienności w paśmie zaporowym zapewniają, że sygnały zawarte w tym paśmie są nieprzydatne do praktycznego wykorzystania.

Typ Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 1)(min) wtrąceniowa(max) odbić 1)(min)
FGP - 174 0 - 164 40 - 174 - 862 2,5 14
FGP - 182 0 - 166 40 - 182 - 862 2 14
    Uwagi:
  1. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  2. W paśmie zwrotnym - dopasowany tylko od strony wejścia
  3. W paśmie zwrotnym - dopasowany od strony obydwu przyłączy
  4. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  5. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F