Filtry dolnoprzepustowe


FDP-65
FDP-65D1Z

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtrów jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.
Typowym miejscem załączania filtrów są wyjścia odgałęźników abonenckich.

CHARAKTERYSTYKA
Filtry przepuszczają sygnały o częstotliwościach niższych od częstotliwości granicznej pasma przepustowego, a zatrzymują sygnały o częstotliwościach zawartych w paśmie zaporowym.
Małe wartości tłumienności wtrąceniowej w paśmie przepustowym danego filtru gwarantują nieznaczne obniżenie poziomów sygnałów, których przeniesienie dany filtr ma zapewnić.
Wartości tłumienności odbić (określające stan dopasowania) w paśmie przepustowym są wystarczająco duże dla zapewnienia wymaganej jakości przenoszonych sygnałów.
Duże wartości tłumienności w paśmie zaporowym zapewniają, że sygnały zawarte w tym paśmie są nieprzydatne do praktycznego wykorzystania.

Typ 1) Pasmo przepustowe Pasmo zaporowe
Zakres[MHz] Tłumienność [dB] Zakres[MHz] Tłumienność [dB]
wtrąceniowa(max) odbić 2)(min) wtrąceniowa(max) odbić 2)(min)
FDP - 65 0 - 65 2 15 73 - 862 50 -
FDP - 65D1Z 0 - 65 2,5 15 73 - 862 50 15
    Uwagi:
  1. Liczby w symbolach typów filtrów wyrażają wartości częstotliwości granicznych pasm przepustowych poszczególnych filtrów.
  2. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  3. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  4. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F