Filtry dolnoprzepustowe


FDP - 590

PRZEZNACZENIE
Zasadniczym przeznaczeniem filtru jest stosowanie ich w sieciach abonenckich systemów telewizji kablowej w celu wybierania grup (paczek) sygnałów, które mają docierać do danych abonentów, z ogółu sygnałów transmitowanych w systemie, a zatrzymywania sygnałów do których uzyskiwania dany abonent nie jest upoważniony.

CHARAKTERYSTYKA
Filtr przepuszcza sygnały o częstotliwościach niższych od częstotliwości 590 MHz (pasmo przepustowe), a zatrzymują sygnały o częstotliwościach powyżej 622 MHz (zawartych w paśmie zaporowym).
Małe wartości tłumienności wtrąceniowej w paśmie przepustowym tego filtru gwarantują nieznaczne obniżenie poziomów sygnałów, których przeniesienie dany filtr ma zapewnić.
Wartości tłumienności odbić (określające stan dopasowania) w paśmie przepustowym są wystarczająco duże dla zapewnienia wymaganej jakości przenoszonych sygnałów.
Duże wartości tłumienności w paśmie zaporowym zapewniają, że sygnały zawarte w tym paśmie są nieprzydatne do praktycznego wykorzystania.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pasmo przepustowe 0 - 590 MHz
Tłumienie w paśmie przepustowym (max) 2,5 dB
Pasmo przepustowe 622 - 1000 MHz
Tłumienie w paśmie zaporowym (min) 50 dB
Tłumienie odbić w paśmie przepustowym (min) 14 dB
Przyłącza typu F
    Uwagi:
  1. Liczby w symbolach typów filtrów wyrażają wartości częstotliwości granicznych pasm przepustowych poszczególnych filtrów.
  2. Impedancja znamionowa wejściowa i wyjściowa filtrów: 75 Ω
  3. Tłumienność ekranowania filtrów: a(ekr) >= 75 dB
  4. Produkowane w pięciu wersjach obudowy z przyłączami typu F
  5. Filtry o innych częstotliwościach granicznych niż podane w tabeli na zamówienie.